مزايده حق بهره برداري موقت از اماكن عمده عرضه محصولات پروتئيني و لبني – نوبت دوم سال ۱۳۹۹(مهلت تا ۹۹/۰۷/۱۳)

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :