طرح توزیع پروانه های کسب کشاورزی با اختصاص کد پستی به بهره برداران عضو اتاق اصناف کشاورزی

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :