زاینده رود باید تا قبل از آذرماه برای کشت کشاورزان باز شود و زمان دقیق جاری شدن آب تا آخر آبانماه مشخص می‌شود.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :