زمین های کشاورزی مازندران در فراروی فرونشست های پرخطر

سیدرمضان موسوی در اظهار کرد وگو با ایسنا با اشاره به این که فرونشست در شرایط و مکان های متفاوت پدیده فرونشست به وقوع می پیوندد و عاملان مختلفی در وقوع آن نقش دارد، اظهار کرد: فرونشست در مقیاس ها و اندازه های متفاوت و با سرعت های متمایز به وقوع می پیوندد.

وی تصریح نمود: امروزه در اراضی کشاورزی کرمان، مازندران، یزد و غیره با برداشت آب زیرزمینی لایه های زمین روی هم می نشینند و این امر قابل بازگشت نیست.

این زمین شناس با تاکید بر این که فرونشست یکی از پرخطر ترین پدیده های زمین شناسی هست و بعد از نشست زمین، میلیون ها سال طول می کشد به جای اول خود برگردد، افزود: در بعضی منطقه های نفت خیز نیز، با برداشت نفت، قسمتی از زمین نشست می کند، هم چنین در بعضی از منطقه های گسلی نیز با تداخل دو گسل برهم شاهد نشست می باشیم.

موسوی اضافه کرد: با مداخله عاملان انسانی، زمین شناسی و طبیعی بخش هایی از زمین نشست می کند که معالجه بسیار دشواری دارد، در نتیجه باید فوری متوجه فرونشست گردید و عاملان ایجاد آن را کنترل و مهار کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و مراجع طبیعی ساری با بیان این که امروزه عکس ها ماهواره ای توان دارد کمک کند تا به سادگی فرونشست ها را پایش کرد، اظهار کرد: فرونشست به عنوان یک نوع حرکت توده ای بخش زمین محسوب می گردد که میتوان دربردارنده بخش بسیاری از زمین گردد.

وی در ادامه با اشاره به این که تحولات اقلیمی نیز توان دارد به طور غیرمستقیم منتج به فرونشست زمین گردد، اظهار کرد: با کاهش بارش باران و افزایش برداشت آب های زیرزمینی شاهد فرونشست می باشیم، هم چنین با ذوب برف و یخ و بر هم خوردن تعادل زمین این امر نیز توان دارد رخ دهد.

این زمین شناس با بیان این که فرونشست ها در هر منطقه ای مثل جنگل و جلگه به وقوع می پیوندد، اظهار کرد: فرونشست در جنگل به سبب وجود خاک های آهکی و در دشت به سبب نوع دیگری از خاک ها متمایز هست اما در مجموع در هر نقطه ای از سطح زمین توان داریم شاهد فرونشست باشیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و مراجع طبیعی ساری با اشاره به این که در جنگل عاملان زمین شناسی باعث انحلال در سنگ های آهک می گردد و فرونشست ها را محتمل تر می کند، اظهار کرد: سبب انحلال جنس سنگ ها و نفوذ آب ها هست.

وی در انتهاء با بیان این که در مواردی بارش فراوان باران به سبب انحلال سنگ های آهکی در جنگل باعث ایجاد فرونشست می گردد، اظهار کرد: با مطالعه شروع فرونشست ها و برطرف عاملان ایجاد آن به ابزار تکنولوژی ماهواره ای میتوان زمان و میزان تقریبی وقوع آن را حدس زد.

انتهای پیام

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :