دیدار مدیر طرح مدیریت ساماندهی ، حفاظت و بهره برداری رودخانه زاینده رود و با فرماندهی محترم و جمعی از مسئولین نیروی انتظامی استان اصفهان

در این دیدار که سردار معصوم بیگی و معاونین ایشان  و مهندس امینی و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان حضور داشتند در مورد پیگیری مسائل مربوط به رودخانه و ساماندهی بحث و تبادل نظر شد. ودر این جلسه در خصوص همکاری طرفین جهت ایجاد نظم و امنیت بیشر در جامعه به ویژه بخش کشاورزی گفتگو و ارائه راهکار کردند.

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :