جلسه منطقه ای نظامهای صنفی کشاورزی شهرستانهای شمال استان ( منطقه ۳ )به میزبانی نظام صنفی کشاورزی شهرستان اردستان برگزار گردید

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :