جلسه منطقه ای غرب استان به میزبانی نظام صنفی شهرستان تیران و کرون برگزار گردید

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :