جلسه مشترک اتاق اصناف کشاورزی مرکز استان اصفهان با رئیس سازمان جهاد کشاورزی (رئیس کمیسیون نظارت بر اصناف کشاورزی مرکز استان) و معاونین و مدیران آن سازمان

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :