جلسه شورای شهر و شهردار محترم شهر زیار و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان و تعداد از معتمدین کشاورزان شرق اصفهان

جلسه شورای شهر و شهردار محترم شهر زیار و هیأت مدیره نظام صنفی کشاورزی شهرستان اصفهان  دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان و تعداد از معتمدین کشاورزان  شرق اصفهان

با عنایت به تقارن زمانی تجمعات اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان با مشکلاتی که سایر استان ها و شهرستان ها پیشامد ،نظام صنفی مشاورزی و معتمدین و شورای شهر زیار تصمیم گرفتند که کشاورزان معترض را قانع کننده که بدلیل اتفاقات مذکور به اعتراضات و تجمع به حق قانونی خود بدلیل حساسیت شرایط پایان دهند و در این راستا جلسات متعدد و مکرری در روز های یکشنبه ، دوشنبه ،سه شنبه ، چهارشنبه با کشاورزان برگزار کردند که به حمداله توفیقاتی نیز حاصل شد.

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :