آرشیو "اخبار مهم"

اسفنـدیار امینــی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از مصوبات جلسه با استاندار می گوید

اسفنـدیار امینــی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان از مصوبات جلسه با استاندار می گوید

زاینـده رودغــریب وفــرزندان  ناسپـــاس

زاینـده رودغــریب وفــرزندان ناسپـــاس

تعرفه های ارائه خدمات  فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰

تعرفه های ارائه خدمات فنی و مهندسی و صدور مجوز و پروانه های واحدهای تولیدی بخش کشاورزی سال ۱۴۰۰

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی انتقاد دامداران از انفعال وزارت جهاد در تعیین نرخ شیرخام

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی انتقاد دامداران از انفعال وزارت جهاد در تعیین نرخ شیرخام

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نحوه تامین و واردات نهاده‌های دامی به کشور را بسیار نامطلوب خواند و گفت: دام‌های مولد در حال حذف هستند و این خطر بسیار جدی است.

قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نحوه تامین و واردات نهاده‌های دامی به کشور را بسیار نامطلوب خواند و گفت: دام‌های مولد در حال حذف هستند و این خطر بسیار جدی است.

سید موسی رهنمایی :ادامه چالش تامین نهاده های دامی؛ اینبار کُندی حمل و نقل

سید موسی رهنمایی :ادامه چالش تامین نهاده های دامی؛ اینبار کُندی حمل و نقل

ویرایش جدید مقاله زاینــده رود غـــــریب و  فرزنــــــــدان ناسپاس نوشته اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

ویرایش جدید مقاله زاینــده رود غـــــریب و فرزنــــــــدان ناسپاس نوشته اسفندیار امینی دبیر نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان

دستگاه قضایی رای به توقف پروژه بن _بروجن داد رای قاطع قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان اصفهان مبنی بر توقف عملیات غیرقانونی انتقال آب بن_بروجن صبح امروز به وزارت نیرو ابلاغ شد.

دستگاه قضایی رای به توقف پروژه بن _بروجن داد رای قاطع قاضی کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی استان اصفهان مبنی بر توقف عملیات غیرقانونی انتقال آب بن_بروجن صبح امروز به وزارت نیرو ابلاغ شد.

بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های گاوداران و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان در گردهمایی مورخ ۲۹ بهمن و کارگروه مشورتی مورخ ۳۰ بهمن

بیانیه مشترک گاوداران و نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های گاوداران و انجمن صنفی گاوداران استان اصفهان در گردهمایی مورخ ۲۹ بهمن و کارگروه مشورتی مورخ ۳۰ بهمن

اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان:  وزارت نیرو به دنبال سست کردن پایه های حقآبه های بخش کشاورزی

اسفندیار امینی عضو هیات رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران و دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان: وزارت نیرو به دنبال سست کردن پایه های حقآبه های بخش کشاورزی