آیین نامه تشکیل و اداره جلسه هیأت عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی

آیین نامه تشکیل و اداره جلسه هیأت عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی

مقدمه

طبق ماده ۱۹ آئین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی (موضوع مصوبه شماره ۴۰۲۶۰/ت ۳۴۲۷۴ ک مورخ ۲۰/۳/۸۷ هیأت محترم دولت) هیأت عمومی نظام صنفی کارهای کشاورزی که از این پس به اختصار« هیأت عمومی» خوانده می شود، به منظور هماهنگی در امور نظام های استانی و سیاستگذاری کلان نظام صنفی در سطح کشور تشکیل می شود.

ماده۱) بعد از شکل گیری حداقل دو سوم نظام های صنفی استانی، اولین جلسه عادی هیأت عمومی متشکل از اعضای هیأت مدیره نظام های صنفی استانی در سطح کشور تشکیل می شود.

ماده۲) اولین جلسه عادی هیأت عمومی با دعوت وزارت جهاد کشاورزی تشکیل می شود و برای دفعات بعد با دعوت کتبی رییس شورای مرکزی و در غیاب وی توسط نایب رئیس شورا تشکیل خواهد شد.

تبصره) دعوت نامه می بایست متضمن دستور جلسه، تاریخ، محل برگزاری جلسه باشد و حداقل دو هفته (۱۵روز کاری) قبل از برگزاری جلسات برای اعضای هیأت عمومی (هیأت مدیره نظام های صنفی استان) ارسال ‌شود.

ماده ۳) اداره اولین جلسه عادی هیأت عمومی تا تعیین هیأت رئیسه سنی به عهده نماینده وزارت جهاد کشاورزی و برای دفعات بعد به عهده رئیس شورای مرکزی و در غیاب وی به عهده نایب رئیس شورا می باشد.

تبصره۱) لیست اسامی حاضران در جلسه برای صحت حد نصاب و رسمیت یافتن جلسه به هیأت رئیسه تقدیم می گردد.

تبصره۲) مبنای حضور اعضای هیأت عمومی، مطابق آخرین تغییرات انجام شده هیأت مدیره نظام های صنفی استانی خواهد بود.

ماده ۴) جلسات عادی هیأت عمومی هر سال یکبار و در آذرماه و با حضور نماینده وزارت جهاد کشاورزی برگزار خواهد شد.

ماده۵) هیأت رئیسه سنی جلسه شامل یک رئیس، دو نفر ناظر و یک منشی می باشد که از بین حاضران جلسه (هیأت مدیره نظام های استانی) با رای اکثریت نسبی انتخاب خواهند شد.

تبصره) اعضای هیأت رئیسه سنی نباید از بین کسانی باشد که کاندیدای رئیس، نایب رئیس، خزانه دار و یا بازرس شورای مرکزی شده اند.

ماده۶) جلسات فوق العاده هیأت عمومی بنا به تصمیم آخرین جلسه عادی هیأت عمومی، یا با تقاضای دوسوم اعضای شورای مرکزی، درخواست بازرس شورا و یا موضوعات قابل طرح تشکیل می شود.

ماده۷) جلسات عادی و فوق العاده هیأت عمومی با حضور نصف به علاوه یک اعضای هیأت عمومی رسمیت خواهد یافت و در صورت عدم حصول حد نصاب مذکور، جلسه یاد شده برای بار دوم، حداکثر ظرف ۱۵ روز کاری و با حضور هر تعداد از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات و مصوبات آن با آرای اکثریت نسبی حاضر در جلسه (نصف به علاوه یک) معتبر و لازم الاجرا می باشد.‏

تبصره ۱) از مذاکرات و تصمیمات هیأت عمومی صورتجلسه ای توسط منشی تنظیم و به امضاء هیأت رئیسه جلسه خواهد رسید.

تبصره۲) کلیه صورتجلسات، لیست اسامی حاضران، اعلام نتایج ، نسخ اساسنامه ها، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، نظام نامه های مصوب به امضاء هیأت رئیسه جلسه می رسد.

ماده۸) هرگاه در جلسات هیأت عمومی مباحث مورد بحث و شور و اخذ تصمیمات در موضوعات مطرح شده به پایان نرسد، هیأت رئیسه می تواند با تصویب اعضاء جلسه، اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعدی را حداکثر ظرف دو هفته تعیین نماید و جلسه بعدی نیازی به دعوت نامه نخواهد داشت و نصاب لازم برای رسمیت جلسه همان نصاب قبلی خواهد بود.

ماده۹)دبیرخانه هیأت عمومی همان دبیرخانه شورای مرکزی نظام خواهد بود و کلیه دستورالعمل ها، آیین نامه ها، نظام نامه ها، اسناد، مدارک، مکاتبات، صورت جلسات، شکایات و … در دبیرخانه شورای مرکزی نظام صنفی کشاورزی ثبت و نگهداری می شود.

تبصره) مسئول دبیرخانه نظام صنفی کشاورزی، مسئولیت کلیه امور مربوط به دبیرخانه مرکزی نظام را به عهده خواهد داشت. ماده۱۰) طبق ماده ۲۲ آیین نامه اجرایی نظام صنفی کارهای کشاورزی وظایف و اختیارات هیات عمومی به شرح زیر می باشد:

الف – استماع و ارزیابی گزارش سالیانه شورای مرکزی درخصوص فعالیت‌های نظام صنفی

ب – بررسی و تصویب تراز نامه شورای مرکزی

ج- بررسی و تصویب سیاست های کلان و پیشنهادی شورای مرکزی

د- دریافت گزارش از فعالیت ها و مشکلات نظام های استانی

ه – اخذ تصمیم در مورد تنظیم روابط بین نظام های استانی به پیشنهاد شورای مرکزی‌

و – بررسی و تصویب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنین دستور العمل ها از قبیل دستورالعمل پرداخت حق‌الزحمه اعضای شورای مرکزی، اعضای هیئت های رسیدگی به تخلفات، بازرسان استانی و بازرس نظام صنفی به پیشنهاد شورای مرکزی

ز – بررسی و تصویب نظام‌ نامه‌های داخلی نحوه اداره هیئت عمومی

ح- بررسی وتصویب نظام نامه پیشنهادی شورای مرکزی درخصوص نحوه مدیریت منابع مالی نظام صنفی

ط- ارائه پیشنهادات و راهکارهای مناسب برای تصویب مراجع ذیصلاح از طریق وزارت جهاد کشاورزی

ی – بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد سایر اموری که طبق قوانین و مقررات در صلاحیت هیئت عمومی می باشد:

ک – انتخاب بازرس شورای مرکزی

ماده ۱۱) رأی گیری در جلسات هیأت عمومی به صورت علنی و برای انتخاب بازرس شورای مرکزی به صورت مخفی و با رأی کتبی انجام می شود.

تبصره) مدت زمان تصدی بازرس شورای مرکزی یک سال می باشد.

ماده۱۲) این نظام نامه در ۱۲ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ به تصویب هیأت عمومی نظام صنفی کشاورزی کشور رسید.

آیین نامه تشکیل و اداره جلسه هیات عمومی نظام صنفی کشاورزی

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :