بارگزاری بیش از حد بر رودخانه زاینده رود علی رغم دستور اکید رئیس شورای عالی امنیت ملی بر عدم برداشت جدید آب از زاینده رود

کلمات کلیدی :

اگر این مطلب را مفید ارزیابی کردید لطفاً به اشتراک بگذارید :